<pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
  <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
  <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
  <td id="k4mm7"></td>
  1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Tan C??ng chan th??c nh? thê? na?o? Ca?c nha? ngoa?i giao ?a? ti?m tha?y ?a?p a?n
    M?i nh?t:2023-08-08 18:33:14   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   “Tan C??ng ma? chu?ng t?i ta?n m??t ch??ng kiê?n kha?c hoa?n toa?n v??i s?? miêu ta? cu?a ca?c ph??ng tiê?n truyê?n th?ng ph??ng Tay”. M??i ?ay, ?a?i s?? Dominica ta?i Trung Qu??c Martin Charles ?a? kê?t thu?c chuyê?n ?i Tan C??ng ?a?u tiên m??t ca?ch quyê?n luyê?n. Trong th??i gian 5 nga?y, ?ng va? ca?c nha? ngoa?i giao ?ê?n t?? 24 n???c kha?c ?a? la?n l???t ?ê?n th?m ca?c n?i Kashgar, Kuqa, Urumqi, ?i?ch than ca?m nha?n ba?n s??c v?n ho?a va? s?? pha?t triê?n cu?a kinh tê? - xa? h??i cu?a Tan C??ng.

   Gi??ng nh? ?ng Martin Charles, ra?t nhiê?u nha? ngoa?i giao la? la?n ?a?u tiên ?ê?n th?m Tan C??ng.

   “Chu?ng t?i ?ê?n th?m c?ng tri?nh thu?y l??i, d?? a?n n?ng nghiê?p, khu t?? do th??ng ma?i, san bay, ?iê?m du li?ch v?n ho?a, giao l?u v??i ng???i dan ?? ?ay, ca?m nha?n s?? pha?t triê?n cu?a Tan C??ng ra?t t??t”. Trong m??t ?a?i s?? Nicaragua ta?i Trung Qu??c Michael Campbell, kinh tê? cu?a Tan C??ng pha?t triê?n nhanh cho?ng, quyê?n l??i, t?? do cu?a ng???i dan ????c ba?o vê? ?a?y ?u?, “?ay hoa?n toa?n kha?c v??i ca?i go?i la? va?n ?ê? ‘nhan quyê?n’ ma? ph??ng tiê?n truyê?n th?ng ph??ng Tay th???ng rêu rao”.

   Trên ca?nh ???ng b?ng Tan C??ng, ca?c nha? ngoa?i giao ?a? ta?n m??t ch??ng kiê?n ma?ng l???i t??i tiêu hiê?n ?a?i ho?a, ha?i b?ng b??ng ma?y ha?i b?ng, phun thu??c ba?o vê? th??c va?t b??ng ma?y bay kh?ng ng???i la?i. Ca?c nha? ngoa?i giao ???ng loa?t cho biê?t, ?ay hoa?n toa?n kha?c v??i ca?i go?i la? “lao ???ng c???ng b??c” ma? ph??ng tiê?n truyê?n th?ng ph??ng Tay rêu rao, b??i vi? Tan C??ng t?? s??m ?a? s?? du?ng thiê?t bi? ma?y mo?c tiên tiê?n nha?t.

   Ca?c nha? ngoa?i giao co?n giao l?u tr??c tiê?p v??i ca?c ch??c s??c t?n gia?o ?a?o H??i. ?a?i s?? Samoa ta?i Trung Qu??c Mariner cho biê?t, Ho?c viê?n kinh ho?c ?a?o H??i Tan C??ng ?a? ba?o t??n ra?t t??t v?n ho?a li?ch s?? cu?a dan t??c thiê?u s??.

   Nh??ng n?m qua, co? khoa?ng 2000 quan ch??c chi?nh phu?, nhan si? t?n gia?o va? pho?ng viên ?ê?n t?? h?n 100 n???c va? t?? ch??c qu??c tê? ?ê?n th?m Tan C??ng, ta?n m??t ch??ng kiê?n s?? pha?t triê?n kinh tê? - xa? h??i cu?a Tan C??ng. Theo nha? ngoa?i giao Guinea ta?i Trung Qu??c Kaba, ph??ng tiê?n truyê?n th?ng ph??ng Tay s?? di? “ma quy? ho?a” Tan C??ng la? xua?t pha?t t?? mu?c ?i?ch chi?nh tri?, m???n c?? b?i nho? Trung Qu??c.

   Trong khi ?o?, nh??ng s?? liê?u cu?ng khiê?n l??i no?i d??i co? du?ng y? xa?u ch?a ?a?nh ?a? tan. Cu??i n?m 2020, Tan C??ng ?a? xo?a nghe?o cu?ng c??c. N??a ?a?u n?m nay, Tan C??ng th??c hiê?n GDP khu v??c 854,208 ty? NDT, t?ng 5,1% so v??i cu?ng ky?. T?? tha?ng 1 ?ê?n tha?ng 6 n?m nay, Tan C??ng lu?y kê? tiê?p ?o?n 102 triê?u l???t du kha?ch, th??c hiê?n doanh thu du li?ch 92,276 ty? NDT.

   亚洲AV日韩AV永久在线观看_中文字幕亚洲综合小综合在线_人妻少妇中文在线视频_亚洲人成欧美中文幕
   <pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
    <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
    <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
    <td id="k4mm7"></td>
    1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>