<pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
  <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
  <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
  <td id="k4mm7"></td>
  1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c pha?n h??i vê? T??ng th??ng My? Biden ky? s??c lê?nh ha?nh pha?p ha?n chê? ?a?u t? va?o Trung Qu??c
    M?i nh?t:2023-08-10 18:37:40   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Ra?ng sa?ng 10/8 gi?? B??c Kinh, T??ng th??ng My? Biden ky? s??c lê?nh ha?nh pha?p thiê?t la?p c? chê? tha?m tra ?a?u t? ???i ngoa?i, ha?n chê? ca?c doanh nghiê?p My? ?a?u t? va?o ca?c li?nh v??c ba?n da?n va? vi ?iê?n t??, c?ng nghê? th?ng tin l???ng t?? va? tri? tuê? nhan ta?o.

   Vê? viê?c na?y, Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c cho biê?t, Trung Qu??c c??c ky? ba?t bi?nh va? kiên quyê?t pha?n ???i viê?c My? c?? ti?nh ??a ra biê?n pha?p ha?n chê? ?a?u t? va?o Trung Qu??c, ?a? ??a ra pha?n ??ng nghiêm kh??c ???i v??i My?.

   Ng???i pha?t ng?n na?y cho biê?t, My? nu?p d???i chiêu ba?i an ninh qu??c gia, ha?n chê? doanh nghiê?p My? ?a?u t? va?o Trung Qu??c, hê?t m??c m?? r??ng an ninh ho?a, chi?nh tri? ho?a, mu?c ?i?ch th??c s?? la? t???c ?oa?t quyê?n pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c, duy tri? l??i i?ch riêng va? ba? quyê?n cu?a mi?nh, la? c???ng b??c kinh tê? va? b??t na?t c?ng nghê? tr??ng tr??n.

   Trung Qu??c h??i thu?c My? thiê?t th??c th??c hiê?n cam kê?t cu?a T??ng th??ng Biden kh?ng co? y? ?i?nh “ta?ch r??i”, kh?ng co? y? ?i?nh ng?n ca?n s?? pha?t triê?n cu?a kinh tê? Trung Qu??c.

   亚洲AV日韩AV永久在线观看_中文字幕亚洲综合小综合在线_人妻少妇中文在线视频_亚洲人成欧美中文幕
   <pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
    <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
    <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
    <td id="k4mm7"></td>
    1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>