<pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
  <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
  <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
  <td id="k4mm7"></td>
  1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   H??i nghi? B?? tr???ng Kinh tê? - Th??ng ma?i la?n th?? 13 cu?a BRICS thu ????c 5 tha?nh qua? quan tro?ng
    M?i nh?t:2023-08-10 18:42:01   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Tan Hoa xa?

   Theo Tan Hoa xa?: Ng???i phu? tra?ch Vu? Qu??c tê? B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c nga?y 8/8 cho biê?t, ta?i H??i nghi? B?? tr???ng Kinh tê? - Th??ng ma?i la?n th?? 13 cu?a BRICS diê?n ra tr??c tuyê?n nga?y 7/8, B?? tr???ng Kinh tê? - Th??ng ma?i 5 n???c ?a? ?i sau tha?o lua?n m??t loa?t va?n ?ê? Kinh tê? - Th??ng ma?i, ?a?t ????c ra?t nhiê?u nha?n th??c chung, thu ????c 5 tha?nh qua? quan tro?ng.

   M??t la?, t?ng c???ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c m??i n??i trong ?o? co? kinh tê? s?? va? pha?t triê?n xanh, phê chua?n “Kê? hoa?ch c?ng ta?c cu?a nho?m c?ng ta?c kinh tê? s?? BRICS”.

   Hai la?, t?ng c???ng h??p ta?c thiê?t th??c trong ca?c li?nh v??c tro?ng ?iê?m nh? an ninh va? ??n ?i?nh cu?a chu??i cung ??ng, h?? tr?? s?? pha?t triê?n cu?a ca?c doanh nghiê?p v??a, nho? va? siêu nho?, duy tri? chu??i cung ??ng toa?n ca?u c??i m??, de?o dai, hiê?u qua? cao va? ??n ?i?nh, t?ng c???ng kê?t n??i doanh nghiê?p, giu?p ca?c doanh nghiê?p v??a, nho? va? siêu nho? h??i nha?p t??t h?n va?o chu??i gia? tri? toa?n ca?u.

   Ba la?, pha?t ?i tiê?ng no?i chung vê? t?ng c???ng ca?i ca?ch thê? chê? th??ng ma?i ?a ph??ng va? T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i, ra “Tuyên b?? BRICS vê? t?ng c???ng ca?i ca?ch thê? chê? th??ng ma?i ?a ph??ng va? T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i”.

   B??n la?, ?iê?u ph??i la?p tr???ng vê? chu? ?ê? Kinh tê? - Th??ng ma?i qu??c tê? quan tro?ng, d??t khoa?t lên a?n viê?c m??t s?? n???c pha?t triê?n a?p du?ng biê?n pha?p ??n ph??ng va? mang ti?nh ky? thi?, da?n ?ê?n ma?nh vu?n ho?a chu??i cung ??ng toa?n ca?u, ???ng th??i ta?i kh??ng ?i?nh se? a?p du?ng ha?nh ???ng chung ??ng pho? tha?ch th??c na?y, ?a?m ba?o chu??i c?ng nghiê?p toa?n ca?u mang la?i phu?c l??i cho ng???i dan.

   N?m la?, ?a?t ????c nhiê?u nha?n th??c chung vê? m?? r??ng h??p ta?c “BRICS+”. Ca?c bên nha?t tri? m??i nh??ng n???c kh?ng pha?i tha?nh viên BRICS tham gia tha?o lua?n vê? ca?c chu? ?ê? liên quan ?ê?n kinh tê? s??, ti?m kiê?m h??p ta?c v??i ca?c n???c ?ang pha?t triê?n kha?c va? ke?m pha?t triê?n nha?t, hi?nh tha?nh h??p l??c pha?t triê?n kinh tê? s??.

   亚洲AV日韩AV永久在线观看_中文字幕亚洲综合小综合在线_人妻少妇中文在线视频_亚洲人成欧美中文幕
   <pre id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"></ruby></pre>
    <acronym id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><listing id="k4mm7"></listing></strong></acronym><object id="k4mm7"><nav id="k4mm7"></nav></object>
    <p id="k4mm7"><strong id="k4mm7"><xmp id="k4mm7"></xmp></strong></p>
    <td id="k4mm7"></td>
    1. <track id="k4mm7"><ruby id="k4mm7"><tt id="k4mm7"></tt></ruby></track>